Vacature bij RSC - v.v. RSC

Vacature bij RSC

Vacature bij RSC

Jeugdbestuurslid

18-11-2020

Voorzitter jeugdbestuur

Plaats in de vereniging:

• Jeugdbestuur

 

Legt verantwoording af aan:

• Medebestuursleden

• Vrijwilligers jeugdteams (middels Jeugdleider vergadering)

• Hoofdbestuur

 

Verantwoordelijkheden:

• Verantwoordelijk voor uitvoering, communicatie en verdere ontwikkeling van het Jeugd voetbalbeleid van RSC (leidraad hiervoor is Jeugdvoetbalbeleidsplan).

• Voorbereiden en leiden vergaderingen van het Jeugdbestuur (1x per 3 weken).

• Intern en extern aanspreekpunt voor het jeugdvoetbal van RSC.

• Voorbereiden en leiden van vergaderingen voor jeugdleiders/trainers (jeugdleiders vergadering).

• Werven, stimuleren, ondersteunen en begeleiden van kaderleden bij uitoefenen van hun functie.

• Bewaken uitvoering Jeugdvoetbalbeleidsplan (door o.a. evaluatiemomenten te organiseren).

• Opstellen (samen met secretaris) Jaarverslag en presentatie hiervan tijdens Algemene ledenvergadering.

• Opleiden Scheidsrechters Jeugd en begeleiding hiervan.

• Bewaken voldoende bezetting Jeugdbestuur en kaderleden begeleiding Jeugd.

• Aanspreekpunt voor Activiteitencommissie.

• Stimuleert deelname of neemt zelf actief deel in commissies die incidenteel worden opgericht ten behoeve van een bepaald thema (bv. RSC Toont Respect of jubileum van de vereniging).

 

Taken:

• Voorzitterschap.

• Coördinatie stageplekken vanuit ROC van Twente; Sport en Bewegen, voor RSC. • Bewaken jaarplanning Jeugdbestuur.

• Gespreksleider of gespreksdeelnemer bij gesprekken waar knelpunten of conflictsituaties aan de orde zijn.

• Aanspreekpunt vanuit Jeugdbestuur voor Hoofdbestuur (meestal de voorzitter).

• Verwerken inkomende mail, telefoontjes en apps.

• Opstellen van agenda (samen met secretaris) voor 3-wekelijkse vergaderingen. Jeugdbestuur.

• Voorzitten vergaderingen van het Jeugdbestuur en Jeugdleiders vergaderingen.

• Incidentele afstemming (daar waar wenselijk) met voorzitter Hoofdbestuur.

• Zo mogelijk iedere zaterdag een moment present op het Maalland.

• 4 jaarlijkse tekstuele bijdrage (van de Jeugdvoorzitter)in de Voltreffer.

• 1x per jaar afstemming met Hoofdbestuur, samen met alle leden Jeugdbestuur.

• Organiseren van 2 jaarlijkse cursussen voor Scheidsrechters Jeugd.

• Opstellen (samen met secretaris) en presenteren jaarverslag.

• Waar mogelijk aanwezig bij, te vieren kampioenschappen van de Jeugdteams.

• Aanwezig bij gesprekken met leiders/trainers/ouders/enz. om knelpunten of conflicten op te lossen.

 

Functie eisen:

• Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

• Accuraat

• Benaderbaar

• Representatief

• Motivator

• Daadkrachtig

 

Opleiding: In verlengde van functie eisen Tijdsinvestering: Gemiddeld 4 uur per week

 

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie of ken je iemand die deze functie in zou kunnen/willen vullen, neem dan contact met Henk Siemerink (vrijwilligers coördinator v.v. RSC)

E:   vrijwilligers@rscrossum.nl     

M:  06-51849037

Reageren op de vacature

Kies bestandWijzigVerwijder


* = verplicht
Vacature Titel
Materiaalman Materiaalbeheerder
Technischecommissie Lid Technische Commissie (t.b.v. de jeugd)
Hoofdbestuurslid Bestuurslid Beheerszaken velden
Hoofdbestuurslid Bestuurslid technische zaken
Scheidsrechter coördinator Coördinator scheidsrechterszaken
Kantinecommissie Vrijwillergers kantinedienst
Jeugdbestuurslid Voorzitter jeugdbestuur
Technischecommissie Technisch jeugd coördinator
Scheidsrechter Scheidsrechters (jeugd)
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!